Text size L M S
HOME > Investor Relations > Corporate Information > Number of Stores by Region

Number of Stores by Region

As of Oct 15, 2018

(consolidated basis)

Region Prefecture Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA CO., LTD. Kusurino
fukutaro Co., LTD.
TSURUHA GROUP DRUG & PHARMACY NISHINIHON INC. Lady Drug Store.Co.,Ltd KYORINDO DRUG STORE Co.,LTD. B&D Co.,Ltd. TSURUHA GROUP MERCHANDISING CO.,LTD. Total
Hokkaido 391
(86)
391
(86)
Tohoku Aomori 52
(12)
52
(12)
Iwate 61
(15)
61
(15)
Miyagi 117
(27)
117
(27)
Akita 67
(8)
67
(8)
Yamagata 77
(17)
77
(17)
Fukushima 96
(10)
96
(10)
Subtotal 470
(89)
470
(89)
Kanto, Koshinetsu Ibaraki 44
(6)
1
(1)
45
(7)
Tochigi 16
(2)
16
(2)
Saitama 2
(1)
5
(4)
7
(5)
Chiba 20
(6)
120
(61)
140
(67)
Tokyo 55
(12)
91
(23)
146
(35)
Kanagawa 36
(14)
36
(14)
Niigata 8
(2)
8
(2)
Yamanashi 27
(3)
27
(3)
Nagano 11
(1)
11
(1)
Subtotal 219
(47)
217
(89)
436
(136)
Chubu, Kansai Shizuoka 81
(59)
81
(59)
Aichi 9
(4)
65
(15)
74
(19)
Shiga 8
(2)
8
(2)
Kyoto 5
(0)
5
(0)
Osaka 19
(4)
19
(4)
Hyogo 12
(6)
2
(0)
14
(6)
Wakayama 14
(4)
14
(4)
Subtotal 67
(20)
2
(0)
81
(59)
65
(15)
215
(94)
Chugoku Tottori 32
(5)
32
(5)
Shimane 48
(16)
1
(0)
49
(16)
Okayama 10
(0)
10
(0)
Hiroshima 138
(51)
24
(2)
162
(53)
Yamaguchi 36
(3)
36
(3)
Subtotal 254
(75)
34
(2)
1
(0)
289
(77)
Shikoku Tokushima 18
(2)
18
(2)
Kagawa 44
(11)
44
(11)
Ehime 109
(35)
109
(35)
Kouchi 20
(3)
8
(0)
28
(3)
Subtotal 20
(3)
179
(48)
199
(51)
Kyushu Fukuoka 21
(2)
21
(2)
Subtotal 21
(2)
21
(2)
Total domestic 1,167
(245)
217
(89)
275
(77)
215
(50)
81
(59)
65
(15)
1
(0)
2,021
(535)

Country Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA(THAILAND) CO., LTD. Total
Thailand 18
(0)
18
(0)
Total overseas 18
(0)
18
(0)

*Number of stores does not include franchise stores.

Page Top