Text size L M S
HOME > Investor Relations > Corporate Information > Number of Stores by Region

Number of Stores by Region

As of Aug 15, 2018

(consolidated basis)

Region Prefecture Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA CO., LTD. Kusurino
fukutaro Co., LTD.
TSURUHA GROUP DRUG & PHARMACY NISHINIHON INC. Lady Drug Store.Co.,Ltd KYORINDO DRUG STORE Co.,LTD. B&D Co.,Ltd. TSURUHA GROUP MERCHANDISING CO.,LTD. Total
Hokkaido 390
(86)
390
(86)
Tohoku Aomori 51
(11)
51
(11)
Iwate 62
(16)
62
(16)
Miyagi 115
(27)
115
(27)
Akita 66
(8)
66
(8)
Yamagata 76
(17)
76
(17)
Fukushima 96
(10)
96
(10)
Subtotal 466
(89)
466
(89)
Kanto, Koshinetsu Ibaraki 44
(6)
1
(1)
45
(7)
Tochigi 16
(2)
16
(2)
Saitama 2
(1)
5
(4)
7
(5)
Chiba 21
(7)
119
(60)
140
(67)
Tokyo 55
(12)
89
(22)
144
(34)
Kanagawa 37
(14)
37
(14)
Niigata 7
(2)
7
(2)
Yamanashi 26
(3)
26
(3)
Nagano 11
(1)
11
(1)
Subtotal 219
(48)
214
(87)
433
(135)
Chubu, Kansai Shizuoka 81
(58)
81
(58)
Aichi 9
(4)
65
(15)
74
(19)
Shiga 8
(2)
8
(2)
Kyoto 3
(0)
3
(0)
Osaka 18
(3)
18
(3)
Hyogo 12
(6)
2
(0)
14
(6)
Wakayama 14
(4)
14
(4)
Subtotal 64
(19)
2
(0)
81
(58)
65
(15)
212
(92)
Chugoku Tottori 32
(5)
32
(5)
Shimane 48
(16)
1
(0)
49
(16)
Okayama 8
(0)
8
(0)
Hiroshima 138
(50)
24
(2)
162
(52)
Yamaguchi 35
(3)
1
(0)
36
(3)
Subtotal 253
(74)
33
(2)
1
(0)
287
(76)
Shikoku Tokushima 18
(2)
18
(2)
Kagawa 44
(10)
44
(10)
Ehime 108
(35)
108
(35)
Kouchi 20
(3)
8
(0)
28
(3)
Subtotal 20
(3)
178
(47)
198
(50)
Kyushu Fukuoka 17
(2)
17
(2)
Subtotal 17
(2)
17
(2)
Total domestic 1,159
(245)
214
(87)
270
(76)
213
(49)
81
(58)
65
(15)
1
(0)
2,003
(530)

Country Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA(THAILAND) CO., LTD. Total
Thailand 19
(0)
19
(0)
Total overseas 19
(0)
19
(0)

*Number of stores does not include franchise stores.

Page Top