Text size L M S
HOME > Investor Relations > Corporate Information > Number of Stores by Region

Number of Stores by Region

As of Mar 15, 2021

(consolidated basis)

Region Prefecture Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA CO., LTD. Kusurino
fukutaro Co., LTD.
TSURUHA GROUP DRUG & PHARMACY NISHINIHON INC. Lady Drug Store.Co.,Ltd KYORINDO DRUG STORE Co.,LTD. B&D Co.,Ltd. JR KYUSHU DRUG ELEVEN CO.,LTD. TSURUHA GROUP MERCHANDISING CO.,LTD. Total
Hokkaido 408
(101)
408
(101)
Tohoku Aomori 57
(11)
57
(11)
Iwate 66
(18)
66
(18)
Miyagi 138
(35)
138
(35)
Akita 72
(11)
72
(11)
Yamagata 87
(19)
87
(19)
Fukushima 107
(11)
107
(11)
Subtotal 527
(105)
527
(105)
Kanto, Koshinetsu Ibaraki 48
(5)
1
(1)
49
(6)
Tochigi 26
(4)
26
(4)
Saitama 2
(1)
5
(3)
7
(4)
Chiba 19
(7)
125
(69)
144
(76)
Tokyo 53
(16)
102
(31)
3
(0)
158
(47)
Kanagawa 38
(19)
38
(19)
Niigata 25
(4)
25
(4)
Yamanashi 29
(7)
29
(7)
Nagano 11
(1)
11
(1)
Subtotal 251
(64)
233
(104)
3
(0)
487
(168)
Chubu, Kansai Shizuoka 86
(67)
86
(67)
Aichi 10
(5)
69
(23)
79
(28)
Shiga 7
(3)
7
(3)
Kyoto 5
(1)
5
(1)
Osaka 22
(7)
22
(7)
Hyogo 12
(8)
3
(0)
15
(8)
Wakayama 19
(5)
19
(5)
Subtotal 75
(29)
3
(0)
86
(67)
69
(23)
233
(119)
Chugoku Tottori 35
(7)
35
(7)
Shimane 48
(19)
1
(0)
49
(19)
Okayama 12
(0)
12
(0)
Hiroshima 149
(65)
24
(2)
173
(67)
Yamaguchi 38
(5)
1
(0)
39
(5)
Subtotal 270
(96)
36
(2)
1
(0)
1
(0)
308
(98)
Shikoku Tokushima 22
(3)
22
(3)
Kagawa 50
(12)
50
(12)
Ehime 108
(37)
108
(37)
Kouchi 23
(5)
9
(0)
32
(5)
Subtotal 23
(5)
189
(52)
212
(57)
Kyushu, Okinawa Fukuoka 19
(4)
71
(8)
90
(12)
Saga 6
(4)
6
(4)
Nagasaki 5
(1)
5
(1)
Kumamoto 14
(1)
14
(1)
Ooita 9
(1)
9
(1)
Miyazaki 11
(0)
11
(0)
Kagoshima 42
(2)
42
(2)
Okinawa 41
(3)
41
(3)
Subtotal 19
(4)
199
(20)
218
(24)
Total domestic 1,284
(304)
233
(104)
289
(100)
228
(54)
86
(67)
69
(23)
203
(20)
1
(0)
2,393
(672)

Country Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA(THAILAND) CO., LTD. Total
Thailand 22
(0)
22
(0)
Total overseas 22
(0)
22
(0)

*Number of stores does not include franchise stores.

Page Top