Text size L M S
HOME > Investor Relations > Corporate Information > Number of Stores by Region

Number of Stores by Region

As of Jan 15, 2021

(consolidated basis)

Region Prefecture Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA CO., LTD. Kusurino
fukutaro Co., LTD.
TSURUHA GROUP DRUG & PHARMACY NISHINIHON INC. Lady Drug Store.Co.,Ltd KYORINDO DRUG STORE Co.,LTD. B&D Co.,Ltd. JR KYUSHU DRUG ELEVEN CO.,LTD. TSURUHA GROUP MERCHANDISING CO.,LTD. Total
Hokkaido 407
(99)
407
(99)
Tohoku Aomori 56
(11)
56
(11)
Iwate 66
(17)
66
(17)
Miyagi 137
(34)
137
(34)
Akita 72
(11)
72
(11)
Yamagata 87
(19)
87
(19)
Fukushima 107
(11)
107
(11)
Subtotal 525
(103)
525
(103)
Kanto, Koshinetsu Ibaraki 46
(6)
1
(1)
47
(7)
Tochigi 25
(4)
25
(4)
Saitama 2
(1)
5
(3)
7
(4)
Chiba 19
(7)
125
(69)
144
(76)
Tokyo 55
(16)
104
(30)
3
(0)
162
(46)
Kanagawa 38
(19)
38
(19)
Niigata 24
(4)
24
(4)
Yamanashi 29
(7)
29
(7)
Nagano 11
(1)
11
(1)
Subtotal 249
(65)
235
(103)
3
(0)
487
(168)
Chubu, Kansai Shizuoka 86
(67)
86
(67)
Aichi 11
(5)
69
(22)
80
(27)
Shiga 7
(3)
7
(3)
Kyoto 5
(1)
5
(1)
Osaka 21
(7)
21
(7)
Hyogo 13
(8)
3
(0)
16
(8)
Wakayama 17
(5)
17
(5)
Subtotal 74
(29)
3
(0)
86
(67)
69
(22)
232
(118)
Chugoku Tottori 33
(6)
33
(6)
Shimane 48
(19)
1
(0)
49
(19)
Okayama 12
(0)
12
(0)
Hiroshima 148
(65)
24
(2)
172
(67)
Yamaguchi 38
(5)
1
(0)
39
(5)
Subtotal 267
(95)
36
(2)
1
(0)
1
(0)
305
(97)
Shikoku Tokushima 22
(3)
22
(3)
Kagawa 50
(12)
50
(12)
Ehime 110
(36)
110
(36)
Kouchi 23
(5)
8
(0)
31
(5)
Subtotal 23
(5)
190
(51)
213
(56)
Kyushu, Okinawa Fukuoka 19
(4)
71
(8)
90
(12)
Saga 6
(4)
6
(4)
Nagasaki 5
(1)
5
(1)
Kumamoto 14
(1)
14
(1)
Oita 9
(1)
9
(1)
Miyazaki 11
(0)
11
(0)
Kagoshima 41
(2)
41
(2)
Okinawa 40
(3)
40
(3)
Subtotal 19
(4)
197
(20)
216
(24)
Total domestic 1,278
(301)
235
(103)
286
(99)
229
(53)
86
(67)
69
(22)
201
(20)
1
(0)
2,385
(665)

Country Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA(THAILAND) CO., LTD. Total
Thailand 22
(0)
22
(0)
Total overseas 22
(0)
22
(0)

*Number of stores does not include franchise stores.

Page Top