Text size L M S
HOME > Investor Relations > Corporate Information > Number of Stores by Region

Number of Stores by Region

As of Jun 15, 2020

(consolidated basis)

Region Prefecture Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA CO., LTD. Kusurino
fukutaro Co., LTD.
TSURUHA GROUP DRUG & PHARMACY NISHINIHON INC. Lady Drug Store.Co.,Ltd KYORINDO DRUG STORE Co.,LTD. B&D Co.,Ltd. JR KYUSHU DRUG ELEVEN CO.,LTD. TSURUHA GROUP MERCHANDISING CO.,LTD. Total
Hokkaido 400
(98)
400
(98)
Tohoku Aomori 55
(13)
55
(13)
Iwate 64
(16)
64
(16)
Miyagi 131
(31)
131
(31)
Akita 69
(10)
69
(10)
Yamagata 85
(19)
85
(19)
Fukushima 101
(11)
101
(11)
Subtotal 505
(100)
505
(100)
Kanto, Koshinetsu Ibaraki 46
(6)
1
(1)
47
(7)
Tochigi 23
(4)
23
(4)
Saitama 2
(1)
5
(3)
7
(4)
Chiba 19
(7)
123
(65)
142
(72)
Tokyo 55
(14)
103
(27)
3
(1)
161
(42)
Kanagawa 37
(17)
37
(17)
Niigata 21
(4)
21
(4)
Yamanashi 29
(6)
29
(6)
Nagano 10
(1)
10
(1)
Subtotal 242
(60)
232
(96)
3
(1)
477
(157)
Chubu, Kansai Shizuoka 84
(67)
84
(67)
Aichi 9
(4)
68
(20)
77
(24)
Shiga 7
(2)
7
(2)
Kyoto 5
(1)
5
(1)
Osaka 23
(6)
23
(6)
Hyogo 12
(7)
3
(0)
15
(7)
Wakayama 17
(5)
17
(5)
Subtotal 73
(25)
3
(0)
84
(67)
68
(20)
228
(112)
Chugoku Tottori 33
(6)
33
(6)
Shimane 48
(18)
1
(0)
49
(18)
Okayama 12
(0)
12
(0)
Hiroshima 147
(60)
24
(2)
171
(62)
Yamaguchi 37
(5)
1
(0)
38
(5)
Subtotal 265
(89)
36
(2)
1
(0)
1
(0)
303
(91)
Shikoku Tokushima 23
(3)
23
(3)
Kagawa 49
(12)
49
(12)
Ehime 111
(37)
111
(37)
Kouchi 21
(4)
8
(0)
29
(4)
Subtotal 21
(4)
191
(52)
212
(56)
Kyushu, Okinawa Fukuoka 20
(3)
76
(9)
96
(12)
Saga 7
(5)
7
(5)
Nagasaki 5
(1)
5
(1)
Kumamoto 15
(1)
15
(1)
Oita 9
(1)
9
(1)
Miyazaki 10
(0)
10
(0)
Kagoshima 41
(2)
41
(2)
Okinawa 39
(3)
39
(3)
Subtotal 20
(3)
202
(22)
222
(25)
Total domestic 1,241
(287)
232
(96)
285
(92)
230
(54)
84
(67)
68
(20)
206
(23)
1
(0)
2,347
(639)

Country Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA(THAILAND) CO., LTD. Total
Thailand 22
(0)
22
(0)
Total overseas 22
(0)
22
(0)

*Number of stores does not include franchise stores.

Page Top