Text size L M S
HOME > Investor Relations > Corporate Information > Number of Stores by Region

Number of Stores by Region

As of Mar 15, 2020

(consolidated basis)

Region Prefecture Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA CO., LTD. Kusurino
fukutaro Co., LTD.
TSURUHA GROUP DRUG & PHARMACY NISHINIHON INC. Lady Drug Store.Co.,Ltd KYORINDO DRUG STORE Co.,LTD. B&D Co.,Ltd. TSURUHA GROUP MERCHANDISING CO.,LTD. Total
Hokkaido 403
(97)
403
(97)
Tohoku Aomori 55
(13)
55
(13)
Iwate 62
(14)
62
(14)
Miyagi 128
(29)
128
(29)
Akita 70
(10)
70
(10)
Yamagata 82
(18)
82
(18)
Fukushima 101
(10)
101
(10)
Subtotal 498
(94)
498
(94)
Kanto, Koshinetsu Ibaraki 45
(6)
1
(1)
46
(7)
Tochigi 23
(3)
23
(3)
Saitama 2
(1)
5
(3)
7
(4)
Chiba 19
(7)
122
(65)
141
(72)
Tokyo 55
(14)
99
(26)
154
(40)
Kanagawa 37
(17)
37
(17)
Niigata 19
(4)
19
(4)
Yamanashi 29
(5)
29
(5)
Nagano 10
(1)
10
(1)
Subtotal 239
(58)
227
(95)
466
(153)
Chubu, Kansai Shizuoka 84
(65)
84
(65)
Aichi 9
(4)
67
(18)
76
(22)
Shiga 7
(2)
7
(2)
Kyoto 7
(1)
7
(1)
Osaka 24
(6)
24
(6)
Hyogo 13
(7)
3
(0)
16
(7)
Wakayama 16
(4)
16
(4)
Subtotal 76
(24)
3
(0)
84
(65)
67
(18)
230
(107)
Chugoku Tottori 33
(6)
33
(6)
Shimane 47
(16)
1
(0)
48
(16)
Okayama 12
(0)
12
(0)
Hiroshima 145
(60)
24
(2)
169
(62)
Yamaguchi 37
(5)
37
(5)
Subtotal 262
(87)
36
(2)
1
(0)
299
(89)
Shikoku Tokushima 21
(3)
21
(3)
Kagawa 49
(12)
49
(12)
Ehime 109
(35)
109
(35)
Kouchi 21
(4)
8
(0)
29
(4)
Subtotal 21
(4)
187
(50)
208
(54)
Kyushu, Okinawa Fukuoka 22
(2)
22
(2)
Subtotal 22
(2)
22
(2)
Total domestic 1,237
(277)
227
(95)
284
(89)
226
(52)
84
(65)
67
(18)
1
(0)
2,126
(596)

Country Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA(THAILAND) CO., LTD. Total
Thailand 22
(0)
22
(0)
Total overseas 22
(0)
22
(0)

*Number of stores does not include franchise stores.

Page Top