Text size L M S
HOME > Investor Relations > Corporate Information > Number of Stores by Region

Number of Stores by Region

As of Jan 15, 2019

(consolidated basis)

Region Prefecture Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA CO., LTD. Kusurino
fukutaro Co., LTD.
TSURUHA GROUP DRUG & PHARMACY NISHINIHON INC. Lady Drug Store.Co.,Ltd KYORINDO DRUG STORE Co.,LTD. B&D Co.,Ltd. TSURUHA GROUP MERCHANDISING CO.,LTD. Total
Hokkaido 396
(87)
396
(87)
Tohoku Aomori 52
(12)
52
(12)
Iwate 62
(15)
62
(15)
Miyagi 119
(27)
119
(27)
Akita 67
(8)
67
(8)
Yamagata 77
(17)
77
(17)
Fukushima 98
(10)
98
(10)
Subtotal 475
(89)
475
(89)
Kanto, Koshinetsu Ibaraki 45
(6)
1
(1)
46
(7)
Tochigi 16
(2)
16
(2)
Saitama 2
(1)
5
(4)
7
(5)
Chiba 20
(6)
122
(61)
142
(67)
Tokyo 55
(12)
91
(23)
146
(35)
Kanagawa 36
(14)
36
(14)
Niigata 11
(2)
11
(2)
Yamanashi 28
(3)
28
(3)
Nagano 11
(1)
11
(1)
Subtotal 224
(47)
219
(89)
443
(136)
Chubu, Kansai Shizuoka 81
(59)
81
(59)
Aichi 9
(4)
67
(15)
76
(19)
Shiga 8
(2)
8
(2)
Kyoto 5
(0)
5
(0)
Osaka 22
(5)
22
(5)
Hyogo 12
(6)
3
(0)
15
(6)
Wakayama 14
(4)
14
(4)
Subtotal 70
(21)
3
(0)
81
(59)
67
(15)
221
(95)
Chugoku Tottori 32
(5)
32
(5)
Shimane 48
(15)
1
(0)
49
(15)
Okayama 11
(0)
11
(0)
Hiroshima 141
(52)
24
(2)
165
(54)
Yamaguchi 37
(5)
37
(5)
Subtotal 258
(77)
35
(2)
1
(0)
294
(79)
Shikoku Tokushima 18
(2)
18
(2)
Kagawa 44
(11)
44
(11)
Ehime 108
(35)
108
(35)
Kouchi 20
(4)
8
(0)
28
(4)
Subtotal 20
(4)
178
(48)
198
(52)
Kyushu Fukuoka 22
(2)
22
(2)
Subtotal 22
(2)
22
(2)
Total domestic 1,185
(248)
219
(89)
280
(79)
216
(50)
81
(59)
67
(15)
1
(0)
2,049
(540)

Country Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA(THAILAND) CO., LTD. Total
Thailand 22
(0)
22
(0)
Total overseas 22
(0)
22
(0)

*Number of stores does not include franchise stores.

Page Top