Text size L M S
HOME > Investor Relations > Corporate Information > Number of Stores by Region

Number of Stores by Region

As of Jun 15, 2019

(consolidated basis)

Region Prefecture Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA CO., LTD. Kusurino
fukutaro Co., LTD.
TSURUHA GROUP DRUG & PHARMACY NISHINIHON INC. Lady Drug Store.Co.,Ltd KYORINDO DRUG STORE Co.,LTD. B&D Co.,Ltd. TSURUHA GROUP MERCHANDISING CO.,LTD. Total
Hokkaido 400
(94)
400
(94)
Tohoku Aomori 51
(13)
51
(13)
Iwate 61
(13)
61
(13)
Miyagi 124
(29)
124
(29)
Akita 67
(8)
67
(8)
Yamagata 80
(18)
80
(18)
Fukushima 99
(10)
99
(10)
Subtotal 482
(91)
482
(91)
Kanto, Koshinetsu Ibaraki 45
(6)
1
(1)
46
(7)
Tochigi 19
(3)
19
(3)
Saitama 2
(1)
5
(4)
7
(5)
Chiba 19
(7)
120
(62)
139
(69)
Tokyo 53
(11)
97
(25)
150
(36)
Kanagawa 36
(16)
36
(16)
Niigata 14
(4)
14
(4)
Yamanashi 29
(4)
29
(4)
Nagano 10
(1)
10
(1)
Subtotal 227
(53)
223
(92)
450
(145)
Chubu, Kansai Shizuoka 81
(60)
81
(60)
Aichi 9
(4)
67
(17)
76
(21)
Shiga 8
(2)
8
(2)
Kyoto 5
(0)
5
(0)
Osaka 23
(6)
23
(6)
Hyogo 13
(7)
3
(0)
16
(7)
Wakayama 13
(4)
13
(4)
Subtotal 71
(23)
3
(0)
81
(60)
67
(17)
222
(100)
Chugoku Tottori 33
(6)
33
(6)
Shimane 48
(16)
1
(0)
49
(16)
Okayama 12
(0)
12
(0)
Hiroshima 142
(55)
24
(2)
166
(57)
Yamaguchi 38
(5)
38
(5)
Subtotal 261
(82)
36
(2)
1
(0)
298
(84)
Shikoku Tokushima 18
(2)
18
(2)
Kagawa 43
(11)
43
(11)
Ehime 107
(35)
107
(35)
Kouchi 20
(4)
8
(0)
28
(4)
Subtotal 20
(4)
176
(48)
196
(52)
Kyushu, Okinawa Fukuoka 23
(2)
23
(2)
Subtotal 23
(2)
23
(2)
Total domestic 1,200
(265)
223
(92)
284
(84)
215
(50)
81
(60)
67
(17)
1
(0)
2,071
(568)

Country Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA(THAILAND) CO., LTD. Total
Thailand 22
(0)
22
(0)
Total overseas 22
(0)
22
(0)

*Number of stores does not include franchise stores.

Page Top