Text size L M S
HOME > Investor Relations > Corporate Information > Number of Stores by Region

Number of Stores by Region

As of Sep 15, 2020

(consolidated basis)

Region Prefecture Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA CO., LTD. Kusurino
fukutaro Co., LTD.
TSURUHA GROUP DRUG & PHARMACY NISHINIHON INC. Lady Drug Store.Co.,Ltd KYORINDO DRUG STORE Co.,LTD. B&D Co.,Ltd. JR KYUSHU DRUG ELEVEN CO.,LTD. TSURUHA GROUP MERCHANDISING CO.,LTD. Total
Hokkaido 403
(99)
403
(99)
Tohoku Aomori 56
(11)
56
(11)
Iwate 64
(16)
64
(16)
Miyagi 134
(33)
134
(33)
Akita 70
(10)
70
(10)
Yamagata 86
(19)
86
(19)
Fukushima 104
(11)
104
(11)
Subtotal 514
(100)
514
(100)
Kanto, Koshinetsu Ibaraki 46
(6)
1
(1)
47
(7)
Tochigi 23
(4)
23
(4)
Saitama 2
(1)
5
(3)
7
(4)
Chiba 19
(7)
126
(68)
145
(75)
Tokyo 55
(16)
103
(29)
4
(1)
162
(46)
Kanagawa 37
(17)
37
(17)
Niigata 22
(4)
22
(4)
Yamanashi 29
(7)
29
(7)
Nagano 10
(1)
10
(1)
Subtotal 243
(63)
235
(101)
4
(1)
482
(165)
Chubu, Kansai Shizuoka 87
(67)
87
(67)
Aichi 11
(5)
69
(22)
80
(27)
Shiga 7
(3)
7
(3)
Kyoto 5
(1)
5
(1)
Osaka 23
(6)
23
(6)
Hyogo 12
(7)
3
(0)
15
(7)
Wakayama 17
(5)
17
(5)
Subtotal 75
(27)
3
(0)
87
(67)
69
(22)
234
(116)
Chugoku Tottori 33
(6)
33
(6)
Shimane 48
(18)
1
(0)
49
(18)
Okayama 12
(0)
12
(0)
Hiroshima 147
(64)
24
(2)
171
(66)
Yamaguchi 37
(5)
1
(0)
38
(5)
Subtotal 265
(93)
36
(2)
1
(0)
1
(0)
303
(95)
Shikoku Tokushima 22
(3)
22
(3)
Kagawa 50
(12)
50
(12)
Ehime 109
(36)
109
(36)
Kouchi 22
(4)
8
(0)
30
(4)
Subtotal 22
(4)
189
(51)
211
(55)
Kyushu, Okinawa Fukuoka 20
(3)
73
(9)
93
(12)
Saga 7
(5)
7
(5)
Nagasaki 5
(1)
5
(1)
Kumamoto 14
(1)
14
(1)
Oita 9
(1)
9
(1)
Miyazaki 10
(0)
10
(0)
Kagoshima 41
(2)
41
(2)
Okinawa 40
(3)
40
(3)
Subtotal 20
(3)
199
(22)
219
(25)
Total domestic 1,257
(293)
235
(101)
285
(96)
228
(53)
87
(67)
69
(22)
204
(23)
1
(0)
2,366
(655)

Country Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA(THAILAND) CO., LTD. Total
Thailand 21
(0)
21
(0)
Total overseas 21
(0)
21
(0)

*Number of stores does not include franchise stores.

Page Top