Text size L M S
HOME > Investor Relations > Corporate Information > Number of Stores by Region

Number of Stores by Region

As of Apr 15, 2019

(consolidated basis)

Region Prefecture Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA CO., LTD. Kusurino
fukutaro Co., LTD.
TSURUHA GROUP DRUG & PHARMACY NISHINIHON INC. Lady Drug Store.Co.,Ltd KYORINDO DRUG STORE Co.,LTD. B&D Co.,Ltd. TSURUHA GROUP MERCHANDISING CO.,LTD. Total
Hokkaido 399
(91)
399
(91)
Tohoku Aomori 52
(13)
52
(13)
Iwate 61
(13)
61
(13)
Miyagi 123
(29)
123
(29)
Akita 67
(8)
67
(8)
Yamagata 79
(17)
79
(17)
Fukushima 99
(10)
99
(10)
Subtotal 481
(90)
481
(90)
Kanto, Koshinetsu Ibaraki 46
(6)
1
(1)
47
(7)
Tochigi 18
(3)
18
(3)
Saitama 2
(1)
5
(4)
7
(5)
Chiba 20
(6)
120
(62)
140
(68)
Tokyo 55
(12)
94
(24)
149
(36)
Kanagawa 36
(15)
36
(15)
Niigata 13
(3)
13
(3)
Yamanashi 28
(3)
28
(3)
Nagano 11
(1)
11
(1)
Subtotal 229
(50)
220
(91)
449
(141)
Chubu, Kansai Shizuoka 81
(59)
81
(59)
Aichi 9
(4)
67
(15)
76
(19)
Shiga 8
(2)
8
(2)
Kyoto 5
(0)
5
(0)
Osaka 22
(5)
22
(5)
Hyogo 13
(6)
3
(0)
16
(6)
Wakayama 14
(4)
14
(4)
Subtotal 71
(21)
3
(0)
81
(59)
67
(15)
222
(95)
Chugoku Tottori 32
(5)
32
(5)
Shimane 48
(15)
1
(0)
49
(15)
Okayama 11
(0)
11
(0)
Hiroshima 142
(54)
24
(2)
166
(56)
Yamaguchi 37
(5)
37
(5)
Subtotal 259
(79)
35
(2)
1
(0)
295
(81)
Shikoku Tokushima 19
(2)
19
(2)
Kagawa 43
(11)
43
(11)
Ehime 108
(35)
108
(35)
Kouchi 20
(4)
8
(0)
28
(4)
Subtotal 20
(4)
178
(48)
198
(52)
Kyushu Fukuoka 23
(2)
23
(2)
Subtotal 23
(2)
23
(2)
Total domestic 1,200
(256)
220
(91)
282
(81)
216
(50)
81
(59)
67
(15)
1
(0)
2,067
(552)

Country Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA(THAILAND) CO., LTD. Total
Thailand 23
(0)
23
(0)
Total overseas 23
(0)
23
(0)

*Number of stores does not include franchise stores.

Page Top