Text size L M S
HOME > Investor Relations > Corporate Information > Number of Stores by Region

Number of Stores by Region

As of Oct 15, 2019

(consolidated basis)

Region Prefecture Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA CO., LTD. Kusurino
fukutaro Co., LTD.
TSURUHA GROUP DRUG & PHARMACY NISHINIHON INC. Lady Drug Store.Co.,Ltd KYORINDO DRUG STORE Co.,LTD. B&D Co.,Ltd. TSURUHA GROUP MERCHANDISING CO.,LTD. Total
Hokkaido 400
(95)
400
(95)
Tohoku Aomori 51
(13)
51
(13)
Iwate 62
(14)
62
(14)
Miyagi 128
(29)
128
(29)
Akita 70
(10)
70
(10)
Yamagata 80
(18)
80
(18)
Fukushima 99
(10)
99
(10)
Subtotal 490
(94)
490
(94)
Kanto, Koshinetsu Ibaraki 45
(6)
1
(1)
46
(7)
Tochigi 19
(3)
19
(3)
Saitama 2
(1)
5
(4)
7
(5)
Chiba 19
(7)
120
(64)
139
(71)
Tokyo 54
(13)
98
(26)
152
(39)
Kanagawa 37
(17)
37
(17)
Niigata 16
(4)
16
(4)
Yamanashi 29
(4)
29
(4)
Nagano 10
(1)
10
(1)
Subtotal 231
(56)
224
(95)
455
(151)
Chubu, Kansai Shizuoka 82
(62)
82
(62)
Aichi 9
(4)
66
(18)
75
(22)
Shiga 8
(2)
8
(2)
Kyoto 7
(1)
7
(1)
Osaka 24
(6)
24
(6)
Hyogo 13
(7)
3
(0)
16
(7)
Wakayama 14
(4)
14
(4)
Subtotal 75
(24)
3
(0)
82
(62)
66
(18)
226
(104)
Chugoku Tottori 33
(6)
33
(6)
Shimane 48
(16)
1
(0)
49
(16)
Okayama 12
(0)
12
(0)
Hiroshima 143
(57)
24
(2)
167
(59)
Yamaguchi 38
(5)
38
(5)
Subtotal 262
(84)
36
(2)
1
(0)
299
(86)
Shikoku Tokushima 19
(2)
19
(2)
Kagawa 49
(11)
49
(11)
Ehime 108
(35)
108
(35)
Kouchi 21
(4)
8
(0)
29
(4)
Subtotal 21
(4)
184
(48)
205
(52)
Kyushu, Okinawa Fukuoka 23
(2)
23
(2)
Subtotal 23
(2)
23
(2)
Total domestic 1,217
(273)
224
(95)
285
(86)
223
(50)
82
(62)
66
(18)
1
(0)
2,098
(584)

Country Number of stores (Including pharmacies)
TSURUHA(THAILAND) CO., LTD. Total
Thailand 21
(0)
21
(0)
Total overseas 21
(0)
21
(0)

*Number of stores does not include franchise stores.

Page Top